Công đòan viên trường TH Hướng Thọ Phú được khen thưởng CĐV tiêu biểu TP Tân An năm 2022 và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

20221014_115259IMG_1665718796176_1665819815268