Quyết định về việc phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính được giảm 50% mức thu lệ phí khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần theo quy định tại Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Tên file: CAC-SO-NGANH-GIAM-THU-LE-PHI-THEO-QD-27-2023.rar
Tải về